Internetový portál www.anglickagramatika.sk prináša prehľad často používaných gramatických pravidiel angličtiny. Angličtina a slovenčina sú vzdialené jazyky, pretože slovenčina patrí do skupiny slovanských jazykov a angličtina do skupiny germánskych jazykov. Množstvo gramatických javov je úplne odlišných.

Na tejto webovej stránke nájdete gramatické pravidlá týkajúce sa anglických časov, prídavných mien, zámen či anglického slovosledu. Nachádzajú sa tu tiež anglické gramatické kategórie, ktoré slovenčina nepoužíva, napríklad členy – určitý, neurčitý a nultý člen. Ďalšou zvláštnosťou je, že množstvo anglických viet je uvedených v pasívnej forme, avšak slovenčina uprednostňuje aktívne vety.

Portál anglickagramatika.sk ďalej obsahuje pravidlá týkajúce sa anglických čísloviek, tvorby množného čísla a otázok v angličtine, anglických predložiek, spojok a skratiek. Dozviete sa tiež o základných rozdieloch medzi americkou a britskou angličtinou.
Pravidlá anglickej gramatiky obsiahnuté na tejto webstránke sú zdarma a sú vhodné pre začínajúcich i pokročilých študentov angličtiny.
Maturanti si tu môžu zopakovať niektoré gramatické javy pre úspešné zvládnutie maturity z anglického jazyka.

NOVINKA: Spustili sme Mobilnú verziu webu pre smartfóny a iné prenosné zariadenia. Nachádza sa na m.anglickagramatika.sk.Anglickagramatika.sk na Facebooku

Anglickagramatika.sk na Twitteri

Lex Lingea banner

pracovny pohovor banner